Turistička organizacija Bijelo Polje

Kulturna baština

Zavičajni muzej

Zavičajni muzej, čuvar neprocjenjivog blaga tradicionalne kulture Bijelog Polja, osnovan 1957. godine, ne dozvoljava da prošlost prolazi mimo njega. Veoma je zanimljiv istorijat ove građevine. Sagrađena je 1905. godine za potrebe ruždije – srednje svetovne škole, u kojoj se izučavala geografija, istorija, logika, retorika, fizika, prirodna istorija, računica i geometrija. Ruždija je u Bijelom Polju postojala još od 1871. godine a zna se i da je u školskoj 1900/01. godini imala 26 učenika i 2 nastavnika. Po oslobođenju Bijelog Polja od turske vlasti 1912. godine, a ukazom kralja Aleksandra, u zgradi je 1926. godine osnovana niža realna gimnazija. Dijeleći sudbinu sličnih zdanja, tokom Drugog svjetskog rata pretvorena je u kasarnu u kojoj je bio smješten garnizon italijanske vojske. U posleratnom periodu, služila je i kao vrtić, sve dok u nejnim prostorijama nije osnovan Zavičajni muzej.